@Title
@Subtext

1

@Title
@Subtext

2

@Title
@Subtext

3

@Title
@Subtext

Skattefrie gaver

Gaver som mottas i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktige inntekter. Skatteplikten gjelder uavhengig om gaven gis direkte fra arbeidsgiveren eller fra en tredjepart, så lenge gaven gis i et arbeidsforhold.

Gavekort som fradragsberettiget gave

Skatteloven § 5-15-1 gir mulighet til en rekke skattefrie naturalytelser i arbeidsforhold, når det skjer med annet enn penger. LuksusGavekortet som gave er fritatt for skatt i arbeidsforhold innenfor rammer og beløpsgrenser som er fastsatt av staten.

Det betales ikke feriepenger eller arbeidsgiveravgifter beløpet, og gaven er fradrags berettiget, forutsatt at gaven gis innen gjeldende lovverk. Et LuksusGavekort er derfor en populær firmagave til ansatte.

 

Hva er grensen for skattefrie gaver?

Oppdatert regler per 01.01.2021 er:

Jubileer og Oppmerksomheter: Jubileums- og oppmerksomhetsgaver fra arbeidsgivere til ansatte og styremedlemmer er skattefrie når:

. Bedrifts jubileum i 25 år eller et antall år som er delelig med 25: Gavekort beløp inntil 4000 NOK.

.  Mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70 eller 80 år: Gavekortbeløp opptil 4000 NOK.

. Mottakeren går på pensjon, eller stopper av en annen grunn etter minst 10 år i firmaet: Gavekort beløp inntil 4000 NOK.

 

Arbeidsprestasjoner- & Takknemlighetsgaver

Gaver for enkeltstående arbeidsinnsats fra ikke ansatte, for eksempel et gavekort som oppmerksomhet til forretningsforbindelser, kan gis som skattefrie gave opptil 500 NOK.

 

Lang og Tro tjeneste

Gave fra arbeidsgiver til ansatte etter 20 års jubileum i bedriften med hver tiende års tjenestetid: Opptil 8000 NOK.

 

Gaver til ansatte

Opptil 5000 NOK er skattefritt for gaver og gjelder for alle gaver som ikke er tilknyttet til de andre reglene og sammenlagt gjennom hele året.

Dvs. hvis en ansatte får en sommergave til 1000 NOK, har arbeidsgiveren mulighet å gi skattefrie julegave til 4000 NOK.

 

Premier ved konkurranser

Premien er skattefri til mottakeren når beløpet ikke er høyere enn 10.000 NOK og firma ikke krever fradrag for kostnaden. Dette gjelder konkurranser som er offentlige. 

 

 Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

 Disse er skattefrie. For eksempel blomster, konfekt og rimelige vinflasker mv. og vil gjelde i tillegg til de øvrige beløpsgrensene. Disse reglene for skattefrie gaver gjelder i arbeidsforhold både for arbeidsgiveren og tredjepart.

 Arbeidsgiveren kan gi skattefrie gaver til sine ansatte, dersom de gis etter en generell ordning i firma. Dette gjelder ikke for gaver fra tredjepart.

 Beløpsgrensen på fradragsberettiget gaver til ansatte avhenger av i hvilken anledning gaven blir gitt.

 

Gaven må ikke være pengebeløp og skal skilles mellom gaver til ansatte ved en spesiell eller ikke spesielt anledning.

 Gaver til venner er skattfritt med mindre gaven er knyttet opp mot et arbeidsforhold.

Pengegaver i ansettelsesforhold er skattepliktig både, i arbeidsforhold fra arbeidsgiver og tredjepart.